ΠΟΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ

Η εταιρεία LEON INOX για τους πελάτες της μελετά και σχεδιάζει με πρόγραμμα CAD την βέλτιστη χωροθέτηση των ραφιών στους ψυκτικούς θαλάμους ή τους χώρους αποθήκευσης, σύμφωνα με την επιθυμία τους ή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, χωρίς καμία επιβάρυνση.